วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน ATM หรือผ่าน Internet Banking

ชื่อบัญชี  "นาย ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา" บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน ได้แก่

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ประเภท
กสิกรไทย  ซอยแฉล้มนิมิตร  7 2 9 - 2 - 3 9 1 0 9 - 3  ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
 เจริญกรุง ซอย 1071 3 9 - 2 1 6 4 6 6 - 3
ออมทรัพย์