ข้อมูลสถิติของ Priceza.com


Web Stat
(วัดด้วย Google Analytics last updated: May 2011)

 จำนวนคนเข้า Unique Visitors  875,000 คน/เดือน
 จำนวน Page Views  4,300,000 หน้า/เดือน
 Product Impressions  13ล้าน Impression/เดือน


Traffic Rank

Facebook Fan PageUser Demographics