Merchant FAQ

เราได้รวบรวมคำถามที่ร้านค้าหลายร้านสงสัยไว้ที่นี่ครับ :)

Q: ร้านค้าได้เช็คผลที่ระบบ Merchant Back-end ของเราแล้วเทียบกับระบบ Google Analytics ของร้านค้าเอง พบว่าจำนวน Clicks และ Visits ไม่เท่ากัน ทำไมมีผลต่าง?
A: การนับยอด Clicks Priceza.com เราจะใช้ระบบของเราเป็นเกณฑ์ในการนับจำนวน Clicks เราใช้ระบบและวิธีการนับ Clicks แบบเดียวกันกับระบบของ Google AdWords ที่น่าเชื่อถือ มีหลายสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีความแตกต่างกันระหว่างระบบการนับของ Priceza.com กับการนับจาก Google Analytics ดังนี้
  1. Priceza.com นับ "Clicks" ส่วน Google Analytics นับ "Visits"
  2. ผู้ใช้ Priceza.com บางคนอาจมีการตั้งค่าไม่ให้แสดงรูปภาพหรือไม่ให้ JavaScript, Cookies ทำงาน ซึ่งงจะทำให้ Google Analytics ไม่ได้นับ Visits แต่ที่ Priceza.com เรามีการนับ Clicks เพราะลูกค้ามีการ Click ออกจากเว็บเราไปจริง
  3. หรือความเป็นไปได้อีกทางคือ ผู้ใช้ Priceza.com มีการ Click ออกไปที่เว็บร้านค้า แต่หน้าเว็บไม่ทันได้โหลดส่วนของ Google Analytics Script ในกรณีนี้เอง Priceza.com มีการนับ Click แต่ Google Analytics ไม่ได้มีการนับ Visit