PricezaSync

PricezaSync คือ ระบบที่ช่วยดึงข้อมูลสินค้าและราคามาจากเวบไซต์ของร้านค้าโดยอัตโนมัติ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันวันต่อวันโดยที่ร้านค้าไม่จำเป็นต้องการจัดการข้อมูลที่ Priceza.com ใดๆเลย

ตัวอย่างการทำงานของ PricezaSync:

1. ร้านค้า SuperMobile ได้ทำการเพิ่มรายการสินค้า Nokia 5530 เข้าไปที่ร้านค้าออนไลน์ ดังนี้...

ร้านค้า SuperMobile
Nokia 5530 XpressMusic
จอแสดงผลแบบ TFT LCD Resistive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 360x640 Pixels
ราคา 9,250 บาท


2. PricezaSync ทำการตรวจสอบร้านค้า SuperMobile พบว่ามีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามา จึงทำการดึงข้อมูลเข้าไปที่ Priceza.com

Priceza.com
Nokia 5530 XpressMusic
จอแสดงผลแบบ TFT LCD Resistive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 360x640 Pixels
ราคา 9,250 บาท


3. ร้านค้า SuperMobile ทำการเปลี่ยนแปลงปรับลดราคาสินค้าลงเหลือราคา 8,990 บาท ที่ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้า SuperMobile
Nokia 5530 XpressMusic
จอแสดงผลแบบ TFT LCD Resistive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 360x640 Pixels
ราคา 9,250 บาท
ราคา 8,990 บาท


4. PricezaSync ทำการตรวจสอบร้านค้า SuperMobile พบว่ามีราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง จึงทำการปรับปรุงข้อมูลเข้าไปที่ Priceza.com

Priceza.com
Nokia 5530 XpressMusic
จอแสดงผลแบบ TFT LCD Resistive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 360x640 Pixels
ราคา 9,250 บาท
ราคา 8,990 บาท


5. ร้านค้า SuperMobile ทำการลบรายการสินค้า Nokia 5530 ออกจากร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากสินค้าหมด

6. PricezaSync ทำการตรวจสอบร้านค้า SuperMobile พบว่ามีรายการสินค้า Nokia 5530 ที่หายไป จึงทำการลบรายการสินค้า Nokia 5530 ที่หายไปออกจาก Priceza.com


PricezaSync จะทำหน้าที่บริหารข้อมูลสินค้าและราคาแทนเจ้าของร้านค้า เจ้าของร้านค้าออนไลน์จัดการข้อมูลแค่เพียงฝั่งของร้านค้าออนไลน์เท่านั้น